Missie/Visie


Missie en Visie Paastoernooi v.v.Baronie

Onze Missie

  • Door het organiseren van een jaarlijks terugkerend Internationaal Jeugdvoetbaltoernooi tijdens het Paasweekend, voor de selectieteams in de categorie U12, U13 en U15 van de jeugd van v.v. Baronie, moet dit evenement voor deze spelers een van de hoogtepunten vormen in de periode dat ze onderdeel zijn van de Jeugdopleiding.
  • Door deelname van gerenommeerde betaald voetbalclubs uit binnen- en buitenland, het terugkerend karakter en de historie die opgebouwd is, moet het Paastoernooi bekend staan als een begrip onder voetbalclubs in Nederland en wordt de naam van de vereniging hierbij positief uitgedragen.
  • Door aan sponsoren de mogelijkheid te bieden om bij te dragen in de kwaliteit van de opzet van het toernooi, wordt hen de kans geboden om zich te verbinden aan het Paastoernooi als partner, zodat hun naam lokaal, regionaal, nationaal en zelfs internationaal uitgedragen wordt.

Onze Visie
De Commissie streeft ernaar om binnen de vereniging verschillende geledingen bij elkaar te brengen, om alle randvoorwaarden voor een modern Jeugdvoetbal-toernooi op kwalitatief hoogwaardig niveau in te vullen.
Door het continue verbeteren van het toernooi, zowel v.w.b. de totale organisatie als de deelnemende verenigingen, ervaren de deelnemende clubs dit als goed geoliede machine.
Om dit te realiseren zoekt de commissie ook buiten de vereniging naar partners die zich willen verbinden aan het toernooi en zich als sportief en maatschappelijk betrokken willen onderscheiden. Alle mogelijke PR-instrumenten worden hierbij ingezet.

Uitdagend plan? Ja, maar we willen, natuurlijk binnen onze mogelijkheden, het allerhoogste bereiken.

v.v. Baronie
Commissie Paastoernooi
[email protected]