Onze Strategie


De Commissie wil binnen de vereniging de ouders/verzorgers vanaf de jongste categorie betrekken bij de invulling van de toernooidagen.
Zij moeten het besef krijgen dat de grootsheid en het historisch karakter van het toernooi tot de hoogtepunten van de jeugdopleiding behoort.
Voor de invulling van de voorwaarden zal de commissie openingen aanbieden, waarbij alle ouders/verzorgers, maar ook overige leden van v.v. Baronie, hun bijdragen kunnen leveren, ongeacht in welke vorm dit is.
Door deze grote lokale bekendheid/betrokkenheid moet het mogelijk worden om meer en grote sponsoren te binden, die een financiële bijdrage willen leveren aan de sportieve en maatschappelijke ontwikkeling van de jeugd van Baronie.
Het toernooi wordt daarmee als hét vlaggenschip van de Jeugdopleiding ingezet, waarbij een eventueel batig saldo binnen de vereniging ten goede komt aan de overige jeugdelftallen.
We gaan, met steun van het bestuur, meer aandacht besteden aan de onmisbare vrijwilligers om zich in te zetten voor het toernooi.
Door bundeling van kwaliteiten moeten we kunnen komen tot een glanzend toernooi, dat nationaal en internationaal bekend is en een grote aantrekkingskracht heeft. Potentiële deelnemers moeten zich verdringen om mee te mogen doen.

v.v. Baronie
Commissie Paastoernooi
[email protected]