Wedstrijdregelement


1.
De volgende leeftijdsgrenzen worden voor elke categorie toegepast;

 • U12: spelers geboren in of na 2009
 • U13: spelers die zijn geboren in of na 2008
 • U15: spelers geboren in of na 2006

Engelse teams mogen spelers opnemen die geboren zijn na 31 augustus in het jaar voor het hierboven aangegeven geboortejaar, volgens de FA-regels.

2.
Alle deelnemende teams moeten voorafgaand aan het toernooi een volledige lijst van spelers aan de toernooicommissie bezorgen met naam, geboortedatum, rugnummer en registratienummer van de bond, waaronder de club valt.

3.
Alle teams doen voorafgaand aan het toernooi opgave van de tenuekleuren. Alle teams zijn verplicht een reserve-tenue te verzorgen met een afwijkende kleur. Als er teams tegen elkaar uitkomen met tenue kleuren die (nagenoeg) overeenkomen, dan draagt het eerst vermelde team het reserve-tenue.

4.
De aftrap van de wedstrijd wordt gedaan door het eerst vermelde team. Het andere team mag de speelhelft kiezen.

5.
Per team zijn maximaal 20 spelers toegestaan.

6.
In de poulefase speelt elk team één keer tegen elkaar. Daarna worden twee halve finales, vier wedstrijden om de eindrangschikking en de finale gespeeld.

7.
De opening van de toernooi-dag vindt plaats een half uur voorafgaand aan de eerste wedstrijd en alle spelers en begeleiders worden geacht aanwezig te zijn op het hoofdveld voor de presentatie van de teams.

8.
De wedstrijden worden gespeeld op twee wedstrijdvelden. Ook dit jaar zal gebruik worden gemaakt van de kunstgrasvelden. Alle spelers en begeleiders dienen hiertoe het schoeisel daarop aan te passen. Alleen kunststof noppen zijn toegestaan. Deelnemers met metalen noppen worden uitgesloten van verdere deelname.

9.
Alle categorieën, U12, U13 en U15 spelen 11-tegen-11 op een veld van normale afmetingen.

10.
De duur van de wedstrijden is voor alle categorieën 1 helft van 25 minuten. Er wordt centraal gefloten door de wedstrijdleiding voor aanvang en beëindiging van de wedstrijd. Mochten de weersomstandigheden dusdanig zijn, dat er van een duidelijk voor- of nadeel sprake kan zijn, dan zal de wedstrijdleiding bij aanvang van de dag de speeltijd aanpassen naar 2×12 minuten met 1 minuut wisseltijd. Ook dan wordt voor de aanvang en beëindiging van de helften centraal gefloten.

11.
Een doeltrap wordt genomen, bij:

 • categorie U12 en U13: vanaf 16 meter-lijn;
 • categorie U15: vanaf 5 meter-lijn.

12.
Een hoekschop wordt genomen, bij:

 • 1. categorie U12 en U13: vanaf de markering op 9,15 meter vanaf de cornervlag;
 • 2. categorie U15: vanaf de cornervlag.

13.
Er zijn maximaal 5 wissels toegestaan per wedstrijd. Er mag niet worden doorgewisseld. D.w.z. een speler die door een wissel uit het veld is, mag niet meer door een wissel terug het veld in.

14.
Als na de poulewedstrijden binnen de poule meerdere teams eindigen met hetzelfde aantal punten, dan zal het uiteindelijke klassement bepaald worden door, achtereenvolgens:

 • 1. het doelsaldo;
 • 2. het aantal gescoorde doelpunten;
 • 3. het resultaat van de onderlinge wedstrijd;
 • 4. een strafschoppenserie, volgens regel 15.

15.
Na de groepsfase worden alle wedstrijden bij een gelijke stand, beslist door een strafschoppenserie van 3 pogingen. Er wordt getost wie de serie begint. De scheidsrechter bepaalt welk doel hierbij gebruikt wordt. De overige spelers nemen plaats op de middenlijn.
Als er na 3 strafschoppen nog steeds een gelijke stand is, zal er om-en-om een strafschop genomen worden, totdat er een verschil is behaald. De strafschoppen worden genomen door verschillende spelers. Na 11 strafschoppen mogen ook wisselspelers ingezet worden en/of wordt er van voor af aan doorgegaan. (De strafschoppen tellen niet mee voor het topscorersklassement).

16.
Alle wedstrijden worden geleid door KNVB-scheidsrechters. Met 2 neutrale assistent-scheidsrechters welke als grensrechter fungeren. Elk team moet één back-up grensrechter faciliteren.

17.
Wanneer een speler een directe rode kaart ontvangt, wordt hij uitgesloten voor 1 of 2 extra wedstrijden, na evaluatie door de toernooicommissie. Wanneer een speler een tweede gele kaart ontvangt binnen het toernooi, is hij uitgesloten voor 1 wedstrijd. Elke extra kaart is een verdere uitsluiting.

18.
Beroep tegen de sancties (kaarten, uitsluitingen enz.) is niet mogelijk.

19.
In elke categorie wordt, naast een prijs voor het winnende team, een prijs gegeven aan de beste speler en de beste keeper. Verder is er een prijs voor de topscorer van het toernooi. De scheidsrechters registreren tijdens de wedstrijden de rugnummers van de doelpuntenmakers.

20.
Baronie is niet aansprakelijk voor enige schade of diefstal van bezittingen van deelnemers, begeleiders of publiek op de locatie.

21.
De ceremonie vindt plaats direct na de laatste wedstrijd. Alle deelnemers moeten zich presenteren tijdens de ceremonie op het hoofdveld.

22.
In alle gevallen, waarin deze regels niet voorzien, beslist de toernooicommissie. Neem voor eventuele twijfels of meer informatie over de regels en voorschriften vooraf contact op met de toernooicommissie.